سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

در این فصل به عنوان بخش پایانی به جمع‌بندی کلی از مقالات وتحقیق و نیز بیان نتایج بدست آمده می پردازیم. در ادامه نیز به بیان حوزه هایی که امکان انجام تحقیقات بیشتری در آن وجود دارد را بیان می داریم.

1-1-                     ارائه یافته‌ها

در این گام جمع بندی کلی از اطلاعات بدست آمده خواهیم داشت و به ارائه یافته ها می پردازیم.

1-1-1-                  کاربرد الگوها در گام ارایه یافته‌ها

الگوهایی که در این تحقیق در این گام استفاده شده‌اند عبارتند از:

§       الگوهای جستجوی ادبیات:  به منظور بررسی وتحلیل جایگاه و شرایط تحقیق از این الگو استفاده می شود. با بهره گیری از این الگوها می توانیم ادبیات لازمه تحقیق خود را درک نموده و به چارچوب نظری مورد نظر دست یابیم. در این گام به ایجاد چارچوبی مناسب برای ارایه نتایج حاصل از تحقیق خواهیم پرداخت.

§  الگوی انتشار: یک کاربرد آن زمانی است که یک پروژه‌ی تحقیقاتی به اتمام رسیده‌است و یا نتایج قابل‌توجهی در حین پژوهش در حال انجام بدست آمده‌است. کاربرد دیگر آن زمانی است که بخواهیم یک مقاله را جهت گزارش نتایج بدست آمده توسط پژوهش‌گر بنویسیم. پس از پایان یافتن پژوهش به منظور در اختیار قرار دادن یافته ها برای افراد علاقه مند می بایست در انتشار آن گام برداشت.

1-2-                     جمع‌آوری نتایج تحقیق

در این‌جا نتیجه حاصل از هر مرحله را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

مرحله 1: موضوع مورد مطالعه در حوزه پرتال افقی می باشد.

مرحله 2: با توجه به موضوعات مختلف که در حوزه پرتال افقی در مقالات یافت شد مساله تحقیق شکل گرفت که در راستای آن با سوالات اصلی و فرعی موضوع تحقیق پاسخ داده شد.

ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]