سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

رتبه‌بندی پارادایم

انواع پارادایم

اثبات گرایی

تفسیری

 

نمودار ‏48: انواع پارادایم

 

 

 

جدول ‏47: رتبه‌بندی سال انتشار مقالات استفاده شده

سال انتشار مقالات

2000

2003

2005

2007

2008

2009

2011

2012

2013

 

 

 

 

نمودار ‏49: سال انتشار مقالات

 

 

 

1-1-                    ارزیابی

برای ارزیابی و اثبات راه حل های ارائه شده می بایست بتوانیم راه حل ها را توجیح نماییم . برخی از راهکارهای مورد استفاده در این گام از پژوهش عبارتند از:

§       آوردن توجيه و استدﻻل براي هر اقدام

§       استفاده از تكنيك‌هاي قابل قبول در جامعه علمي

§       تکنیک های تکنولوژی اطلاعات در جستجوي اطﻼعات و استخراج

الگوهایی که در این گام از تحقیق استفاده شده‌اند عبارتند از:

§       الگوی درک جماعت پژوهشی:  توجه به جماعت پزوهشی مقاله خود دلیلی بر تضمین کیفیت می‌باشد. همچنین برای افزایش کیفیت و همچنین کنترل کیفی کار از الگوهای ارزیابی و اعتبار سنجی استفاده گردید

§       الگوی محک زنی: برای سنجش تحقق هدف در تحقیق

 ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]