سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

 

جدول ‏42: رتبه‌بندی روش‌های تحقیق

روش تحقیق از نظر نوع تحقیق

روش تحقیق از نظر هدف تحقیق

کمی

كاربردي

کیفی

توصيفي

ترکیبی

 

 

نمودار ‏42: روش تحقیق از نظر نوع تحقیق

 

 

 

نمودار ‏44: روش تحقیق از نظر هدف تحقیق

 

 

 

جدول ‏43: رتبه‌بندی نویسندگان

نویسندگان

Morell, L.J.

Renaud, K.

Payne, S.C.

Stephen Burgess 

Jim Murphy

Sandra Sieber

Richard N.

Henry B. Freedman*

Scott Bingley

By Ramona Winkler

  Stephen Burgess

Dr. Dan Shunk

Dr. Tom Callarman

Gene Phifer

Van Dyk, T

Awad, E.M.

Ray Valdes

Eric Knipp

Katz

Scott Bingley

Josep Valor

 ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]