سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

1-1-1-              گام هفتم: ارایه يافته‌ها

در این گام به ارائه یافته ها و در واقع جمع بندی از موضوع تحقیق می پردازیم.

1-1-1-1-      کاربرد الگوها در گام ارایه یافته‌ها

الگوهایی که در این تحقیق استفاده شده‌اند عبارتند از:

§       الگوهای جستجوی ادبیات: از این الگوها به منظور بررسی وتحلیل جایگاه و شرایط تحقیق استفاده می شود. با بهره گیری از این الگوها  ادبیات لازمه تحقیق خود را درک نمودیم و به چارچوب نظری مورد نظر دست یافتیم.

§       الگوی انتشار: الگوهای انتشار در فاز نتیجه‌گیری، کاربردپذیر هستند. یک کاربرد آن زمانی است که یک پروژه‌ی تحقیقاتی به اتمام رسیده‌است و یا نتایج قابل‌توجهی در حین پژوهش در حال انجام بدست آمده‌است.

1-2-                     جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز

پس از اتمام مراحل قبل حال می بایست به جمع آوری اطلاعات و داده ها بپردازیم که بدین منظور روش ها و متدهای مختلفی وجود دارد اما ما در اینجا از دو شیوه روایی و پایایی استفاده نموده ایم.ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]