سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

حتی قوانین کیفری نیز نیازمند تغییر و اصلاحاتی در آن ها می باشند. در ارتکاب به عملی توسط یک شخص، درصورتی که در قوانین کیفری آن عمل را جرم شناخته و مرتکب شونده را مجرم، در آن صورت جرم صورت گرفته، جرم کیفری بوده و مشمول قوانین و مجازات کیفری خواهد شد.  در بخش وکیل کیفری در برخی ازین موارد توضیح داده شده است.
مشاوره حقوقی در مواردی که جرمی صورت گرفته و شکایتی نشده است، می تواند در اخذ وکیل مناسب و قوانین و مقررات توضیحات لازم را داده و در جهت اخذ وکیل کیفری مناسب یاری نماید.

قانون کیفری جدیدارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]