سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

تعریف کیفر
در بخش آیین دادرسی کیفری، تمامی نکات من جمله راه و روش شکایات کیفری و تجدید نظر در احکام بیان شده است. کیفر به معنای مجازات بر اساس قانون و مقررات کیفری می باشد. وظیفه رسیدگی و پیگری امور موکل بر عهده وکیل کیفری می باشد.

شکایت کیفری چیست؟

شکایت از شخص خاطی یا شخصی که مرتکب خلافی شده و عمل او طبق قوانین و مقررات و نظر قاضی مستحق مجازات می باشد، شکایت کیفری گویند. در قسمت وکیل کیفری تشریح نمودیم که در شکایت کیفری، برای مورد اتهام جرم، طبق قوانین کیفری مجازات در نظر گرفته می شود.

شکایت کیفری

طرح شکایت کیفری

شاکی هم خود شخصا و هم توسط وکیل کیفری می تواند شکایت خود را در شکوائیه مطرح نماید. شکایت کیفریدر نخستین گام در دادسرا مطرح گشته و در طرح شکایت، دادستان مورد خطاب شکوائیه باشد.  در طرح شکوائیه می توان از مشاوره حقوقی یاری جست.ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]