سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

دادرسی کیفری بایستی طبق استناد به قانون باشد و با شناخت حق و حقوق دو طرف دعوی، رعایت کامل حق هر دو طرف دعوی را تضمین نماید.  هر دو طرف دعوی قادر به اخذ وکیل کیفری در دادگاه می باشند.
مقررات و قوانین مربوط به دادرسی کیفری بایستی طوری باشد که در ارتکاب جرم یکسان توسط اشخاص مختلف، یه یک صورت عمل شده و مجازات های مشابهی صادر گردد.
دادرسی کیفری شامل نحوه عملکرد قضات نیز می باشد، یعنی حتی قضات و مسئولین انتظامی نیز شامل قوانین و مقررات حقوق کیفری می باشند.
در صورتی که هر گونه مشکلی قبل از تشکیل دادگاه و یا اخذ وکیل کیفری داشته باشید، می توانید از مشاوره حقوقی کمک بگیرید.
رسیدگی به صلاحیت قضات
وظیفه رسیدگی به این امر بر عهده دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات می باشد.
تعیین و تشخیص این صلاحیت (صلاحیت قضات) بر عهده یکی از مقامات زیر می باشد.ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]