سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

تعریف حقوق کیفری

حقوق کیفری بخش از حقوق عمومی می باشد که حقوق عمومی نیز مربوط به جامعه است. حقوق کیفري شامل حمایت ها و قوانین دولت در جهت حمایت از جامعه و حقوق اشخاص می باشد.  در کلیه حقوق مطرح شده در بخش کیفری را مشاوره حقوقی قادر به راهنمایی می باشد.
حقوق کیفري در واقع حقوق جزا می باشد، یعنی حقوق و قوانین جزایی در بخش حقوق کیفري اسلام مطرح شده است. و وکیل مربوط به این حوزه وکیل کیفری می باشد.
حقوق جزا که به آن حقوق ارزش ها نیز گویند، هدفش تعیین قوانینی می باشد که افراد بر اساس آن قوانین ملزم به رعایت ارزش هایی در جامعه و عرف و در مقابل اشخاص می باشند. در حقوق کیفري (حقوق جزا)، اجرای قوانین و مقررات به صورت شدید، تاکیدالاجرا می باشد.حقوق کیفریارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]