سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

تعریف آیین دادرسی کیفری

در تعریف آیین دادرسی کیفری، طبق توضیحاتی که در بخش وکیل کیفری بیان نمودیم، قوانین و مقرراتی مطرح هستند که در آن ها تحقیقات و بررسی هایی در مرود جرم های صورت گرفته بعمل می آید. تعقیب مجرم و نحوه رسیدگی و مجازات های صادر شده طبق رای دادگاه و تجدید نظر هایی که پس از آراء صورت می پذیرد. جرم هایی که شامل تحقیق و تعقیب و صادر کردن حکم نمی شوند.
جرم هایی که بر علیه امنیت و آسایش کشور از نظر داخلی و خارجی همانطور که در قسمت حقوق جزای عمومی در بخش وکیل کیفری اشاره شد، می باشند. جرم های اقتصادی شامل کلاهبرداری که در بخش مشاوره حقوقی دعاوی، دعاوی کلاهبرداری به آن اشاره شد.آیین دادرسی کیفری

ماهیت آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری و قوانین آیین دادرسی کیفری جهت ایجاد امنیت و آرامش برای اشخاص و جامعه می باشد که در بخش مشاوره حقوقی کیفری به جزئیات و چند و چون آن اشاره شده است.ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]