سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

http://up.memarfa.com/uploads/55481b4ee58ece50290006b2-water-museum-p-06-atelier-5-530x630.jpgادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

1-1-1-              گام هفتم: ارایه يافته‌ها

در این گام به ارائه یافته ها و در واقع جمع بندی از موضوع تحقیق می پردازیم.

1-1-1-1-      کاربرد الگوها در گام ارایه یافته‌ها

الگوهایی که در این تحقیق استفاده شده‌اند عبارتند از:

§       الگوهای جستجوی ادبیات: از این الگوها به منظور بررسی وتحلیل جایگاه و شرایط تحقیق استفاده می شود. با بهره گیری از این الگوها  ادبیات لازمه تحقیق خود را درک نمودیم و به چارچوب نظری مورد نظر دست یافتیم.

§       الگوی انتشار: الگوهای انتشار در فاز نتیجه‌گیری، کاربردپذیر هستند. یک کاربرد آن زمانی است که یک پروژه‌ی تحقیقاتی به اتمام رسیده‌است و یا نتایج قابل‌توجهی در حین پژوهش در حال انجام بدست آمده‌است.

1-2-                     جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز

پس از اتمام مراحل قبل حال می بایست به جمع آوری اطلاعات و داده ها بپردازیم که بدین منظور روش ها و متدهای مختلفی وجود دارد اما ما در اینجا از دو شیوه روایی و پایایی استفاده نموده ایم.ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

1-1-1-              تعریفی از شیوه روایی و پایایی

برای این‌که اطلاعات به‌دست آمده را از منظر اعتماد و اعتبار بررسی نماییم باید به دو ویژگی روایی و پایایی یا همان اعتبار و اعتماد توجه نماییم. روایی یا اعتماد میزان استفاده از ابزار به‌کار رفته در موضوع مورد تحقیق را بررسی می‌کند و پایایی یا اعتماد میزان قابلیت اعتماد به داده‌ها و ابزار را بررسی می‌کند. در این پژوهش به‌منظور ارزیابی سطح کیفی مقالات(اعتبار) از ابزار CASP  و به‌منظور اثبات اعتماد از ابزار KAPPA استفاده می‌گردد.

1-1-1-1-      روایی(اعتبار) با ابزار CASP

ابزار CASP با توجه به ده شاخص زیر به مقالات امتیازی حداکثر تا عدد 5 می‌دهد.

§       اهداف تحقيق

§       منطق روش

§       طرح تحقيق

§       نمونه‌برداري

§       جمع‌آوري داده‌ها

§       انعكاس‌پذيري

§       ملاحظات اخلاقی

§       دقت تجزيه و تحليل

§       بيان روشن يافته‌ها

§       ارزش تحقيق

پس از آن مجموع امتیازات هر مقاله را مشخص می نماییم:

عالی = 41 50

خیلی‌خوب = 31 40

خوب = 21 30

متوسط = 11 20

ضعیف = 0 - 10

در انتها نیز مقالاتی که امتیاز آن‌ها بالای عدد 30 را به عنوان مقالات منتخب بیان می نماییمادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

1-1-1-1-      پایایی(ارزیابی) با ابزار Kappa

در این ابزار ابتدا تعدادی از مقالات خود را به‌همراه ابزار CASP مورد استفاده برای محققی دیگر در حوزه تحقیقاتی خود ارسال می‌کنیم. پس از آن محقق با بررسی مقالاتی ارسالی به ارزیابی مجدد آن‌ها می‌پردازد و با ابزار CASP به مقالات امتیاز دهی می‌کند.

برای محاسبه‌ی ضریب کاپا با استفاده از نرم افزار Excel استفاده گردید که در این پژوهش نمونه از این ابزار که به واسط کمک فردی با گروه رشته ای تجارت الکترونیک انجام پذیرفته است به بررسی ضریب Kappa پرداختیم که در جدول زیر آن را ارائه نموده ایم.

جدول ‏32: نمونه‌ای از ضریب کاپا محاسبه شده

ضریب کاپای محاسبه شده

عنوان مقاله

ردیف

0.7

Gartner RAS Core Research Note G00206214Magic Quadrant for Horizontal Portals

1

0.8

MATCHING THE REVENUE MODEL AND CONTENT OF HORIZONTAL PORTALS

2

0.5

Horizontal Portal Strategies: Winners, Losers and Survivors

3

0.9

The Content of Horizontal Portals

4ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

رتبه‌بندی موضوعات

عنوان موضوعات مقالات

محتوا در پرتال افقی

استراتژی پرتال افقی، برنده،بازنده و نجات یافته

پرتال وب چیست؟

ارتباط میان سیستم های خبره و سیستم های اطلاعاتی در انتشار و چاپ اطلاعات

پرتال ها و تکنولوژی های آموزشی بالا

استرتژی دسته بندی بازار در صنعت پرتال افقی

بررسی مدل گارتنر در پرتال افقی

تطابق مدل درآمدی و محتوای پرتال افقی

آنالیز سیستم در مهندسی اطلاعات

متناسب سازی سایت تجارت الکترونیک به منظور بهبود عملکرد

استفاده از متا اطلاعات در اعتباربخشی به سیستم های مبتنی بر اطلاعات

Indiainfo.com اولین پرتال افقی در هندادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

رتبه‌بندی موضوعات

عنوان موضوعات مقالات

محتوا در پرتال افقی

استراتژی پرتال افقی، برنده،بازنده و نجات یافته

پرتال وب چیست؟

ارتباط میان سیستم های خبره و سیستم های اطلاعاتی در انتشار و چاپ اطلاعات

پرتال ها و تکنولوژی های آموزشی بالا

استرتژی دسته بندی بازار در صنعت پرتال افقی

بررسی مدل گارتنر در پرتال افقی

تطابق مدل درآمدی و محتوای پرتال افقی

آنالیز سیستم در مهندسی اطلاعات

متناسب سازی سایت تجارت الکترونیک به منظور بهبود عملکرد

استفاده از متا اطلاعات در اعتباربخشی به سیستم های مبتنی بر اطلاعات

Indiainfo.com اولین پرتال افقی در هندادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

 

جدول ‏42: رتبه‌بندی روش‌های تحقیق

روش تحقیق از نظر نوع تحقیق

روش تحقیق از نظر هدف تحقیق

کمی

كاربردي

کیفی

توصيفي

ترکیبی

 

 

نمودار ‏42: روش تحقیق از نظر نوع تحقیق

 

 

 

نمودار ‏44: روش تحقیق از نظر هدف تحقیق

 

 

 

جدول ‏43: رتبه‌بندی نویسندگان

نویسندگان

Morell, L.J.

Renaud, K.

Payne, S.C.

Stephen Burgess 

Jim Murphy

Sandra Sieber

Richard N.

Henry B. Freedman*

Scott Bingley

By Ramona Winkler

  Stephen Burgess

Dr. Dan Shunk

Dr. Tom Callarman

Gene Phifer

Van Dyk, T

Awad, E.M.

Ray Valdes

Eric Knipp

Katz

Scott Bingley

Josep Valor

 ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

نمودار ‏45: رتبه‌بندی نویسندگان

 

 

 

جدول ‏44: رتبه‌بندی ژورنال‌ها

International   Journal of Electronic Commerce, 2003

 IESE Business School

Intellectual Capital ,Centre for International Corporate Governance

Trends and Directions  in Expert Systems

Annual International Computer Software and Applications Conference

1st International Conference on Industrial and Engineering Applications of Artificial  Intelligence and Expert Systems

24th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, 2013

2010 3rd International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering

Journal of Materials Processing Technology

Dalian University of Technology(DUT)

Industrial Management & Data Systems

Department ofCommunicationsandNetworking

 

 

نمودار ‏46: رتبه‌بندی ژورنال‌ها

 

 

 

جدول ‏45: رتبه‌بندی کشورها

کشورها

Estonia

Australia

Stockholm

Sweden

Germany

Madrid

Slovenia

china

Orlando

 

نمودار ‏47: فعال‌ترین کشورهاادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

رتبه‌بندی پارادایم

انواع پارادایم

اثبات گرایی

تفسیری

 

نمودار ‏48: انواع پارادایم

 

 

 

جدول ‏47: رتبه‌بندی سال انتشار مقالات استفاده شده

سال انتشار مقالات

2000

2003

2005

2007

2008

2009

2011

2012

2013

 

 

 

 

نمودار ‏49: سال انتشار مقالات

 

 

 

1-1-                    ارزیابی

برای ارزیابی و اثبات راه حل های ارائه شده می بایست بتوانیم راه حل ها را توجیح نماییم . برخی از راهکارهای مورد استفاده در این گام از پژوهش عبارتند از:

§       آوردن توجيه و استدﻻل براي هر اقدام

§       استفاده از تكنيك‌هاي قابل قبول در جامعه علمي

§       تکنیک های تکنولوژی اطلاعات در جستجوي اطﻼعات و استخراج

الگوهایی که در این گام از تحقیق استفاده شده‌اند عبارتند از:

§       الگوی درک جماعت پژوهشی:  توجه به جماعت پزوهشی مقاله خود دلیلی بر تضمین کیفیت می‌باشد. همچنین برای افزایش کیفیت و همچنین کنترل کیفی کار از الگوهای ارزیابی و اعتبار سنجی استفاده گردید

§       الگوی محک زنی: برای سنجش تحقق هدف در تحقیق

 ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

1-1-                    نتیجه‌گیری

خروجی این فصل نمایش آماری و گرافیکی از تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های بدست آمده از مقالات بوده است.

 

 

 

 ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ]